7 Teori Perkembangan Kanak-kanak Popular

Teori perkembangan kanak-kanak merujuk kepada bagaimana kanak-kanak berubah dan berkembang semasa kecil. Di dalamnya terdapat berbagai aspek mulai dari sosial, emosi, hingga kognitif. Menariknya, mengetahui perkara ini dapat meramalkan watak anak hingga dewasa. Dengan memahami perkembangan kanak-kanak, maka penghayatan aspek kognitif, emosi, fizikal, sosial, dan pendidikan dari lahir hingga dewasa. Terdapat pelbagai teori yang berkaitan dengan ini yang dimulakan oleh tokoh yang berbeza. Setiap teori mempunyai prinsipnya sendiri.

Jenis teori perkembangan kanak-kanak

Beberapa jenis teori yang meneroka secara lebih mendalam mengenai perkembangan anak adalah:

1. Teori Sigmund Freud

Menurut teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud, dipercayai bahawa pengalaman masa kecil dan keinginan bawah sedar mempengaruhi tingkah laku seseorang. Menurut Freud, konflik yang berlaku pada tahap ini akan mempengaruhi jauh ke masa depan. Selanjutnya, teori perkembangan kanak-kanak versi Freud menyatakan bahawa pada usia setiap anak, titik nafsu atau libido juga akan berbeza. Contohnya, bermula pada usia 3-5 tahun, kanak-kanak mengenali identiti seksual mereka. Kemudian pada usia 5 tahun hingga baligh, akan memasuki tahap pendam dengan belajar mengenai seksualiti. Sekiranya anak tidak berjaya melengkapkan tahap ini, ia boleh mempengaruhi wataknya ketika dia dewasa. Di samping itu, Freud juga mengatakan bahawa sifat seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dialaminya sejak berusia 5 tahun.

2. Teori Erik Erikson

Teori psikososial berasal dari Erik Erikson dan sehingga kini adalah antara yang paling popular. Secara teori, terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial seseorang yang menumpukan pada interaksi sosial dan konflik. Sekiranya teori Freud memfokuskan aspek seksual, menurut Erikson, interaksi sosial dan pengalaman adalah faktor penentu. Lapan peringkat perkembangan kanak-kanak ini menggambarkan prosesnya dari bayi hingga mati. Konflik yang dihadapi pada setiap peringkat akan mempengaruhi wataknya sebagai orang dewasa. Setiap krisis boleh menjadi titik perubahan perubahan sikap seseorang, atau yang disebut anak batin yang bermasalah.

3. Teori tingkah laku

Menurut perspektif ini, semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan merujuk kepada pengaruh persekitaran. Teori ini memberi tumpuan kepada bagaimana interaksi persekitaran mempengaruhi watak seseorang. Perbezaan utama dari teori lain adalah bahawa ia mengabaikan aspek seperti perasaan atau pemikiran. Contoh ahli teori tingkah laku ini adalah John B. Watson, B.F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Mereka memberi tumpuan kepada pengalaman seseorang sepanjang hidupnya yang berperanan dalam membentuk wataknya ketika dia dewasa.

4. Teori Jean Piaget

Piaget mempunyai teori kognitif mengenai perkembangan anak, fokusnya pada pemikiran seseorang. Idea utama Piaget adalah bahawa kanak-kanak berfikir berbeza daripada orang dewasa. Di samping itu, proses pemikiran seseorang juga dianggap sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Dalam teori pengembangan kognitif Piaget, tahap dibahagikan kepada:
  • 0 bulan-2 tahun (tahap sensorimotor)
Pengetahuan kanak-kanak terhad kepada persepsi deria dan aktiviti motor
  • 2-6 tahun (peringkat pra operasi)
Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa tetapi tidak memahami logik
  • 7-11 tahun (peringkat operasi konkrit)
Kanak-kanak mula memahami cara berfikir secara logik tetapi tidak memahami konsep abstrak
  • 12 tahun-dewasa (peringkat operasi rasmi)
Mampu memikirkan konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berfikir secara logik, analisis deduktif, dan perancangan sistematik

5. Teori John Bowlby

Salah satu teori awal pengembangan sosial yang dikemukakan, Bowlby percaya bahawa hubungan awal antara anak-anak dan pengasuh mereka memainkan peranan penting dalam perkembangan mereka. Sebenarnya, ini akan terus mempengaruhi hubungan sosial sepanjang hidupnya. Menurut teori Bowlby, kanak-kanak dilahirkan dengan keperluan lampiran atau kasih sayang. Itulah sebabnya mengapa anak-anak ingin sentiasa dekat dengan penjaga mereka, kemudian diberi perlindungan dan kasih sayang.

6. Teori Albert Bandura

Ahli psikologi Albert Bandura mengemukakan teori pembelajaran sosial yang mempercayai bahawa kanak-kanak mendapat maklumat dan kemahiran dengan memerhatikan tingkah laku orang di sekeliling mereka. Walau bagaimanapun, memerhatikan ini tidak semestinya langsung. Kanak-kanak yang melihat tingkah laku orang lain atau watak fiksyen dalam buku, filem, dan lain-lain juga dapat mempelajari aspek sosial. Memerhatikan dan melihat contoh ini menjadi bahagian penting dalam teori Bandura.

7. Teori Lev Vygotsky

Vygotsky memulakan teori yang sangat berpengaruh, terutama dalam bidang pendidikan. Menurutnya, kanak-kanak belajar secara aktif melalui pengalaman langsung. Teori sosiobudaya ini juga menyatakan bahawa ibu bapa, pengasuh, dan rakan sebaya juga memainkan peranan penting. Teori ini menekankan bahawa pembelajaran adalah proses yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial. Melalui interaksi dengan orang lain, di situlah proses pembelajaran berlaku. Tidak semua tujuh teori perkembangan kanak-kanak ini masih dianggap relevan dengan keadaan semasa. Adalah mungkin untuk menggabungkan pelbagai teori dan perspektif untuk memahami bagaimana kanak-kanak tumbuh, bertindak, dan bercakap. [[Artikel berkaitan]]

Catatan dari SehatQ

Sudah tentu, faktor lain seperti pertumbuhan fizikal dan mental juga perlu diambil kira. Untuk perbincangan lebih lanjut mengenai perkembangan anak dan tahapnya, tanya doktor secara langsung dalam aplikasi kesihatan keluarga SehatQ. Muat turun sekarang di App Store dan Google Play.

Recent Posts