Cara Membuat Kad Keluarga Baru, Termasuk Mengubah Data

Kami mempunyai kad pengenalan sebagai kad pengenalan peribadi. Sementara untuk keluarga, kad pengenalan disebut kad keluarga (KK). Kad ini sangat diperlukan dalam pelbagai proses pentadbiran, mulai dari pendaftaran sekolah anak-anak, syarat perkahwinan, hingga mendapatkan pengecualian yuran penjagaan kesihatan. Kad keluarga mengandungi pelbagai data penting anggotanya, seperti nama penuh, pekerjaan, komposisi ahli keluarga, dan hubungan mereka. Oleh kerana setiap keluarga mesti mempunyai satu, berikut adalah cara membuat kad keluarga yang boleh anda ikuti.

Cara membuat kad keluarga baru

Bagi anda yang baru berkahwin dan ingin membuat kad keluarga anda sendiri, syarat berikut mesti dipenuhi:
 • Surat lamaran dari RT atau RW dan kelurahan
 • Isi borang F1.01 dari kecamatan
 • Kad Keluarga Awal yang bergabung dengan ibu bapa, untuk data supaya nama anda dapat dipisahkan dari KK sebelumnya
 • Salinan buku perkahwinan atau surat nikah
 • Tunjukkan dokumen sokongan seperti diploma, laporan sekolah, surat beranak, keputusan pelantikan untuk pekerja dan pasport
 • Untuk warga asing, juga lengkap dengan: fotokopi pasport, fotokopi KITAS atau KITAP, sijil penjamin atau penaja, fotokopi KTP-el penjamin atau penaja

Cara menambahkan ahli keluarga ke kad keluarga

Sementara itu, jika ada penambahan ahli keluarga baru, anda juga perlu menjaga KK agar datanya selalu sesuai dengan keadaan semasa. Syarat untuk menguruskan KK untuk menambahkan ahli keluarga sedikit berbeza dengan membuat KK baru, iaitu:
 • Bawa kad keluarga asal
 • Mempunyai surat lamaran dari RT atau RW dan kelurahan
 • Isi borang F1.01 dari kecamatan
 • Salinan Buku Perkahwinan atau Sijil Perkahwinan
 • Sekiranya anda ingin memasukkan anak yang baru lahir, sila sertakan surat beranak dari bidan, hospital, atau pusat kesihatan tempat dia dilahirkan.
 • Sekiranya anda ingin memasukkan ahli keluarga yang sebelumnya tidak ada di rumah, sila sertakan Sijil Pindah Berpindah di wilayah Republik Indonesia (SKDWNI) atau Sijil Pindah-Pindah ke Luar Negara.
Sekiranya ahli keluarga yang ingin anda tambahkan adalah warganegara asing (WNA), maka dokumen itu juga mesti disertakan dengan yang berikut:
 • Pasport
 • Permit kediaman tetap
 • Perakuan rekod polis atau sijil laporan diri

Cara mengurangkan ahli keluarga dari kad keluarga

Sekiranya anda ingin mengurangkan nama ahli keluarga, seperti jika seseorang mati atau berkahwin atau berpindah, syarat yang mesti dipenuhi adalah
 • Bawa kad keluarga asal
 • Surat lamaran dari RT atau RW dan kelurahan
 • Isi borang F1.01 dari kecamatan
 • Bawa sijil kematian sekiranya yang dikurangkan telah meninggal dunia
 • Bawa fotokopi sijil perceraian dari mahkamah agama atau sijil perceraian, jika pengurangan itu disebabkan oleh perceraian
 • Bawa sijil pindah keluar (SKDWNI) sekiranya pengurangan nama berlaku kerana pertukaran tempat tinggal
[[Artikel berkaitan]]

Syarat untuk menjaga kad keluarga yang hilang

Tidak perlu banyak dokumen untuk mengurus kad keluarga yang hilang. Anda hanya perlu membawa tiga dokumen di bawah:
 • Surat lamaran dari RT atau RW dan kelurahan
 • Perakuan kehilangan dari polis
 • Isi borang F1.01 dari kecamatan

Keperluan untuk mengemas kini kad keluarga yang rosak atau menukar data

Sekiranya kad keluarga anda rosak atau terdapat ralat data, maka untuk memperbaikinya, diperlukan syarat berikut:
 • Kad keluarga yang rosak atau salah
 • Salinan kad pengenalan ahli keluarga
 • Surat lamaran dari RT atau RW dan kelurahan
 • Isi borang F1.01 dari kecamatan
 • Menunjukkan dokumen sokongan untuk perubahan elemen data
 • Dokumen imigresen (untuk warga asing)

Sekiranya anda ingin menjaga kad keluarga, di mana anda harus datang?

Untuk mengurus kad keluarga, sama ada baru atau tidak, memerlukan proses yang agak panjang dan mesti dibuat peringkat. Walaupun begitu, kerana KK adalah dokumen penting yang mesti dijaga, anda tidak boleh menangguhkan prosesnya. Berikut adalah langkah-langkah jika anda ingin menjaga kad keluarga.
 • Untuk mengatur surat lamaran dari RT, kunjungi pengurusan RT, tetapi cap atau cap yang perlu ada pada surat tersebut, diminta dari pihak pengurusan RW.
 • Hanya selepas itu, anda boleh datang ke kelurahan untuk mengisi data dan menandatangani borang permohonan membuat KK.
 • Bawa dokumen yang diperlukan untuk membuat KK ke kelurahan
 • Kemudian, dari kelurahan, anda perlu pergi ke kecamatan dengan membawa borang yang diperoleh dari kelurahan beserta syarat-syarat lain.
 • Kad keluarga anda akan dikeluarkan oleh kecamatan.
Langkah ini perlu dilakukan di semua peringkat pengurusan KK, mulai dari membuat yang baru, menambah dan mengurangkan anggota keluarga, hingga merawat KK yang rosak atau hilang. Proses mendapatkan kad keluarga di pejabat penduduk biasanya memakan masa 4 hari bekerja. Semasa pengurusan, anda tidak akan dikenakan bayaran atau percuma. Sekiranya dalam pengurusan terdapat bayaran yang mesti anda bayar, anda harus melaporkannya kepada pihak berkuasa.

Recent Posts