Ingin Memasuki Sekolah Adiwiyata, Inilah Yang Harus Anda Ketahui

Adakah anda pernah mendengar tentang sekolah Adiwiyata? Ya, sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang mementingkan dan memiliki budaya persekitaran dan mempunyai program yang sebenarnya untuk mengintegrasikan pemuliharaan alam sekitar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, atau istilah yang menarik adalah sekolah hijau. Sekolah Adiwiyata ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013. Di sana dinyatakan bahwa sekolah Adiwiyata dapat berupa sekolah rendah, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah dan setaraf, sekolah kerajaan dan swasta yang telah mendapat pengiktirafan. Tujuan penubuhan sekolah Adiwiyata adalah untuk mewujudkan komuniti sekolah yang peduli dan berbudaya dengan tiga cara, iaitu:
 • Menciptakan tempat belajar yang lebih baik untuk meningkatkan kualiti pelajar, guru, ibu bapa, dan masyarakat sekitar sambil menjaga alam sekitar.
 • Berpartisipasi dalam membantu memelihara alam sekitar demi kelestarian generasi akan datang.
 • Warga sekolah bertanggungjawab untuk menyelamatkan persekitaran yang lestari.
Lalu, bagaimana dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Adiwiyata ini? Bagaimana sekolah ini berbeza dengan sekolah lain yang tidak dilabel? sekolah hijau?

Prinsip asas penyediaan kurikulum sekolah Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata atau sekolah hijau adalah tempat belajar yang mahu para pelajarnya mempunyai watak menjaga alam sekitar walaupun setelah menamatkan pengajian di sana. Oleh itu, sekolah ini mengintegrasikan tiga prinsip asas dalam menentukan kurikulumnya, iaitu pendidikan, partisipatif, dan lestari. Pendidikan bermaksud pendidikan alam sekitar melalui pelbagai tabiat hidup berdampingan dengan alam semula jadi, seperti menjaga dan mengurus persekitaran itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku warga sekolah menjadi orang yang mementingkan alam sekitar, menjadikan warga negara yang mencintai alam sekitar, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sementara itu, peserta melaksanakan program sekolah yang komprehensif, bermula dari pemerintah hingga masyarakat. Oleh itu, sekolah dapat mengatur aktiviti yang berkaitan dengan program sekolah hijau Ini berdasarkan perjanjian dengan ibu bapa dan penduduk tempatan. Akhirnya, kesinambungan bermaksud bahawa program sekolah Adiwiyata dapat dijalankan secara berterusan sehingga objektifnya tercapai. Tujuan sekolah Adiwiyata itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai menjaga alam sekitar.

Matlamat dan faedah sekolah Adiwiyata

Melapor dari Salatiga City Environment Service, ada beberapa objektif sekolah Adiwiyata yang perlu difahami, termasuk:
 • Membentuk komuniti sekolah yang lebih prihatin dan berbudaya di persekitaran. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan keadaan sekolah yang lebih baik untuk menjadi tempat belajar. Di samping itu, sekolah Adiwiyata juga bertujuan untuk menyedarkan warga sekolah tentang persekitaran di sekitarnya agar dapat melakukan usaha pemuliharaan alam sekitar.
 • Menggalakkan dan menyokong sekolah untuk memelihara alam sekitar dalam pembangunan yang mampan dan mesra alam untuk kepentingan generasi akan datang.
 • Program sekolah Adiwiyata juga bertujuan untuk mengembangkan norma-norma dasar, seperti kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan pemeliharaan alam sekitar dan sumber daya alam.
 • Salah satu contoh sekolah Adiwiyata adalah menerapkan prinsip asas, termasuk partisipatif di mana sekolah terlibat dalam pengurusan sekolah yang merangkumi perancangan, pelaksanaan, dan penilaian sesuai dengan tanggungjawab dan peranan.
 • Matlamat sekolah Adiwiyata tidak kurang pentingnya, iaitu untuk menyokong pencapaian standard kompetensi asas dan standard kecekapan lulus (SKL) untuk pendidikan rendah dan menengah.
 • Meningkatkan kecekapan penggunaan dana operasi sekolah melalui penjimatan dan juga mengurangkan penggunaan pelbagai sumber dan tenaga.
 • Objektif terakhir sekolah Adiwiyata adalah meningkatkan usaha melindungi dan mengurus alam sekitar melalui pengendalian pencemaran, kerosakan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan di sekolah.
[[Artikel berkaitan]]

Program dan kurikulum sekolah Adiwiyata

Secara umum, kurikulum pembelajaran di sekolah Adiwiyata sama dengan majoriti sekolah lain mengikut tahap pendidikan. Ianya hanya, sekolah hijau Ia mempunyai beberapa program khusus yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar, seperti:
 • Penjadualan piket kelas harian.
 • Program Clean Friday, yang menjalankan kegiatan untuk menjaga lingkungan sekolah, seperti membersihkan parit di sekolah, menjaga kebun bunga, menanam benih sayuran, memproses sampah, dan lain-lain sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 • Ekstrakurikuler alam sekitar, iaitu program di luar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan seminggu sekali dengan menjalankan aktiviti berasaskan alam sekitar, seperti menanam, menjaga, dan mengurus persekitaran sekolah.
 • Adanya kemudahan berbasis lingkungan, seperti taman toga sekolah, kolam ikan, hutan sekolah, atau rumah hijau.
 • Terdapat pengurusan sampah, baik untuk membuat kompos dan ditukar menjadi karya seni.
 • Jimat sumber tenaga, seperti air dan elektrik, dengan melekatkan pelekat amaran di dekat paip air atau suis elektrik.
Pada tahun 2019, Kementerian Alam Sekitar juga menambahkan bahawa sekolah Adiwiyata adalah bagian dari gerakan penjagaan alam sekitar yang didukung oleh pemerintah. Dalam praktiknya, sekolah yang diprediksi Adiwiyata juga harus mempromosikan pergerakan melalui pelbagai saluran, seperti menunjukkan aktiviti penjagaan alam sekitar melalui akaun media sosial atau pergi terus ke masyarakat.

Recent Posts