Ini adalah pelbagai keperluan asas manusia yang perlu dipenuhi

Pada hakikatnya, setiap manusia mempunyai keperluan asas yang mesti dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Teori keperluan asas manusia sangat popular, iaitu hirarki keperluan Maslow. Hierarki keperluan Maslow diperkenalkan oleh Abraham Maslow, yang merupakan ahli teori dan psikologi, pada tahun 1943. Hirarki ini menunjukkan bahawa manusia termotivasi untuk memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan lain. Jadi, apakah keperluan asas manusia?

Keperluan asas manusia

Terdapat lima tahap yang berbeza dalam hierarki keperluan Maslow, dari yang paling asas hingga yang lebih kompleks. Hirarki Maslow umumnya digambarkan dalam bentuk piramid, di mana tahap piramid terendah terdiri daripada keperluan paling asas, sementara keperluan yang paling kompleks berada di puncak piramid. Setelah keperluan pada tahap terendah terpenuhi, manusia dapat beralih ke tingkat keperluan berikutnya. Maslow percaya bahawa keperluan serupa dengan naluri dan memainkan peranan utama dalam mendorong tingkah laku. Berikut adalah lima jenis keperluan manusia dalam teori Maslow:
  • keperluan fisiologi (keperluan fisiologi)

Keperluan fisiologi adalah keperluan paling asas yang harus dipenuhi kerana merangkumi perkara-perkara yang penting untuk bertahan hidup. Termasuk dalam keperluan fisiologi, iaitu makan, minum, tidur, dan bernafas. Selain memenuhi pemakanan, keperluan fisiologi juga meliputi pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Maslow juga merangkumi pembiakan seksual pada tahap ini. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan optimum. Keperluan lain menjadi sekunder sehingga keperluan ini dipenuhi.
  • Keperluan keselamatan dan keselamatankeperluan keselamatan dan keselamatan)

Pada tahap kedua ini, keperluan menjadi sedikit lebih kompleks, di mana keperluan keselamatan dan keselamatan menjadi lebih utama. Manusia mahukan kawalan dan ketenteraman dalam kehidupan mereka. Beberapa keperluan asas manusia untuk keselamatan dan keselamatan, iaitu keselamatan kewangan, kesihatan dan kecergasan, dan keselamatan dari kemalangan dan kecederaan. Manusia juga akan termotivasi dan mengambil tindakan untuk memenuhi keperluan ini, misalnya dengan bekerja, menabung, berpindah ke persekitaran yang lebih selamat, dan lain-lain.
  • Keperluan untuk cinta dan kekitaankeperluan cinta dan kekitaan)

Setelah kedua keperluan asas manusia ini dipenuhi, maka muncullah keperluan untuk cinta dan kekitaan. Ini berkaitan dengan perkara-perkara tertentu, seperti persahabatan, keakraban, kepercayaan, penerimaan, dan memberi dan menerima kasih sayang. Dalam memenuhi keperluan ini, manusia akan terlibat dalam persahabatan, hubungan romantis, keluarga, kumpulan sosial, dan lain-lain. Penting bagi manusia untuk merasa disayangi dan diterima oleh orang lain untuk mengelakkan pelbagai masalah, seperti kesepian, kemurungan, dan kegelisahan.
  • memerlukan penghargaan (keperluan penghargaan)

Pada tahap keempat ini, manusia memerlukan penghargaan dan penghormatan. Setelah tiga keperluan sebelumnya dipenuhi, keperluan untuk harga diri memainkan peranan yang lebih menonjol dalam memotivasi tingkah laku manusia. Maslow membahagikan tahap ini kepada dua kategori, iaitu keperluan harga diri yang berkaitan dengan martabat, pencapaian, penguasaan, dan kebebasan. Kemudian, perlunya menghormati orang lain yang berkaitan dengan status, perhatian, dan reputasi. Orang yang dapat memenuhi keperluan ini cenderung merasa yakin dengan kebolehan mereka sehingga mereka mempunyai harga diri yang baik dan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara itu, jika harga diri dan rasa hormat orang lain rendah, itu akan menimbulkan perasaan rendah diri.
  • Keperluan realisasi diri (keperluan realisasi diri)

Keperluan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk merealisasikan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan dan pengalaman diri, dan menjadi semua yang diinginkan. Pada tahap ini, manusia akan melakukan yang terbaik. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa aktualisasi diri sukar dijelaskan secara saintifik kerana penyelidikan berdasarkan individu yang sangat terhad.

Faktor yang mempengaruhi keperluan asas manusia

Keperluan asas setiap manusia dapat dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Beberapa faktor ini merangkumi:
  • Penyakit
  • Hubungan keluarga
  • Konsep kendiri
  • Tahap pembangunan
  • Struktur keluarga
Satu contoh, anda sebagai manusia akan sentiasa berusaha memenuhi keperluan demi konsep diri yang tinggi. Di samping itu, keperluan juga akan terus meningkat seiring usia anda, dari bayi hingga mati. [[Artikel berkaitan]]

Catatan dari SehatQ

Perlu diingat, urutan keperluan asas manusia tidak selalu mengikuti hierarki ini kerana kemungkinan prioriti keperluan setiap individu berbeza. Walau bagaimanapun, keperluan asas mesti dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang baik, selamat, selesa, dan sejahtera.

Recent Posts