Inilah Peranan Jururawat dalam Sistem Kesihatan, Tidak Kurang Penting daripada Doktor

Tidak sedikit orang yang masih belum memahami sepenuhnya peranan jururawat dalam memberi kesembuhan kepada pesakit. Sebenarnya, jururawat adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesihatan yang tidak kurang pentingnya daripada doktor dan kakitangan perubatan lain. Perawat harus mengikuti pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Definisi ini diatur dengan jelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 647 / Menkes / SK / IV / 2000 tentang Praktik Pendaftaran dan Perawatan, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1239 / SK / XI / 2001. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, kelayakan perawat di Indonesia terbagi menjadi dua berdasarkan pendidikan yang mereka lalui. Yang pertama adalah jururawat vokasional yang telah lulus dari D3 Nursing, yang kedua adalah jururawat profesional dengan ijazah Sarjana Muda Kejururawatan.

Apakah peranan jururawat dalam dunia perubatan?

Setakat ini, peranan jururawat sama dengan tugas mereka di hospital. Peranan jururawat sama dalam membantu doktor yang bekerja di hospital. Sebenarnya, jururawat berhak memberikan perkhidmatan kejururawatan secara bebas dan tidak perlu bekerja di hospital, klinik, atau pusat kesihatan lain. Peranan jururawat bukan hanya menjaga orang sakit. Secara umum, terdapat banyak peranan perawat sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, seperti berikut.

1. Pengasuh (penyedia penjagaan)

Ini adalah peranan utama jururawat, iaitu memberikan perkhidmatan perawatan kepada pesakit yang memerlukan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Sebagai penyedia penjagaan, jururawat dapat memberikan bantuan fizikal dan psikologi kepada pesakit, sehingga keadaan kesihatan mereka bertambah baik.

2. Pemimpin masyarakat (pemimpin masyarakat)

Peranan jururawat adalah berkaitan dengan persekitaran tempat kerja. Kadang kala, jururawat juga bertindak sebagai pemimpin dalam komuniti atau menjadi ketua pengurusan kejururawatan dalam menangani pesakit dengan aduan tertentu.

3. Pendidik (pendidik)

Perawat tidak hanya ditugaskan untuk membantu kesihatan pesakit, tetapi juga memberikan pendidikan kepada pesakit dan keluarga serta lingkungan mereka. Peranan jururawat ini diharapkan dapat mengubah gaya hidup pesakit atau keluarganya menjadi lebih sihat, sehingga masalah kesihatan tidak sering terjadi di masa depan.

4. Pembela (peguam bela)

Peranan jururawat bertujuan untuk mempertahankan hak pesakit atau masyarakat mengikut pengetahuan dan kewibawaan mereka. Peranan ini juga membolehkan jururawat menjadi jambatan antara pesakit dan doktor dan pekerja kesihatan lain, menyatakan pendapat mengenai penjagaan yang diberikan.

5. Penyelidik (penyelidik)

Dengan kecekapan dan kemampuan intelektual mereka, jururawat juga diharapkan dapat menjalankan penyelidikan sederhana dalam bidang perawatan. Jururawat semaksimum mungkin mesti mengembangkan idea dan rasa ingin tahu, dan mencari jawapan terhadap fenomena yang berlaku pada pesakit di komuniti dan tempat mereka bekerja. [[Artikel berkaitan]]

Sikap yang mesti dimiliki oleh seorang jururawat

Dalam menjalankan peranan perawat yang disebutkan di atas, perawat harus berorientasi pada keselesaan dan kepuasan pesakit dengan menunjukkan sikap berikut:
 • Penyayang. Merawat, menghormati, dan menghargai orang lain.
 • Tolonglah.Sedia membantu dengan penjagaan kejururawatannya.
 • Menghormati. Tunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain, misalnya dengan menjaga kerahsiaan pesakit.
 • Mendengar. Ingin mendengar keluhan pesakit.
 • Perasaan.Terima, rasakan, dan fahami perasaan sedih, gembira, dan kecewa pesakit.
 • Berkongsi.Berkongsi pengalaman dan pengetahuan atau berbincang dengan pesakit.
 • Tersenyum.Senyum untuk menambah keselesaan pesakit.
 • Menangis.Boleh menerima tindak balas emosi, baik dari pesakit dan jururawat lain.
 • Menyentuh. Melakukan sentuhan fizikal dan psikologi sebagai bahagian komunikasi simpati kepada pesakit.
 • Percaya pada orang lain.Percaya bahawa orang lain mempunyai keinginan dan kemampuan untuk terus meningkatkan kesihatan mereka.
 • Belajar. Sentiasa belajar dan mengembangkan diri dan kemahiran.
[[Artikel berkaitan]]

Kod etika jururawat

Jururawat menjalankan peranannya dengan mematuhi kod etika. Kod etika adalah standard yang digunakan sebagai panduan tingkah laku untuk semua jururawat semasa menjalankan tugasnya sehingga tidak ada konflik kepentingan dengan diri mereka sendiri. Kod etika bagi jururawat Indonesia disusun dalam 5 bab, seperti berikut.

BAB I. Jururawat dan pesakit

 • Jururawat menghormati martabat manusia, etnik, warna kulit, usia, jantina, mazhab, politik, agama, dan kedudukan sosial.
 • Jururawat selalu menghormati nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup agama pesakit.
 • Tanggungjawab utama jururawat adalah kepada mereka yang memerlukan usaha kejururawatan.
 • Perawat berkewajiban untuk merahsiakan segala yang diketahui berkaitan dengan tugas yang diamanahkan kepada mereka, kecuali jika diminta oleh pihak berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II. Jururawat dan latihan

 • Jururawat mengekalkan dan meningkatkan kecekapan dalam bidang kejururawatan melalui pembelajaran berterusan.
 • Jururawat sentiasa menjaga perkhidmatan kejururawatan berkualiti tinggi dan kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan dan kemahiran kejururawatan mengikut keperluan pesakit.
 • Jururawat membuat keputusan berdasarkan maklumat yang sahih dan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan seseorang ketika berunding, menerima perwakilan, dan mendelegasikan kepada orang lain.
 • Jururawat menjunjung nama baik profesion kejururawatan dengan sentiasa bersikap profesional.

BAB III. Jururawat dan masyarakat

Jururawat bersama komuniti memulakan dan menyokong pelbagai aktiviti untuk memenuhi keperluan kesihatan.

BAB IV. Jururawat dan rakan sekerja

 • Jururawat menjaga hubungan baik dengan rakan jururawat dan pekerja kesihatan yang lain demi suasana kerja yang baik dan mencapai tujuan penjagaan kesihatan secara keseluruhan.
 • Jururawat melindungi pesakit daripada pekerja kesihatan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan yang tidak kompeten, tidak beretika, atau menyalahi undang-undang.

BAB V. Jururawat dan profesion

 • Jururawat memainkan peranan penting dalam menentukan standard pendidikan dan perkhidmatan kejururawatan dan menerapkannya dalam aktiviti perkhidmatan dan pendidikan kejururawatan.
 • Jururawat berperanan aktif dalam pelbagai aktiviti pengembangan profesional kejururawatan.
 • Jururawat mengambil bahagian dalam usaha profesion untuk mewujudkan dan mengekalkan keadaan kerja yang kondusif.

Catatan dari SehatQ

Jadi, seorang jururawat tidak hanya menemani doktor dan merawat pesakit di klinik dan hospital. Sebenarnya, seorang jururawat tanpa harus terikat dengan kemudahan kesihatan masih boleh memberikan perkhidmatan kesihatan untuk pesakit, menurut kod etika yang berlaku.

Recent Posts